Videreutdanning for skolebibliotekarer

april 14, 2014 i Kompetansetiltak

Drammen vg biblioteket

Det blir videreutdanning for bibliotekarer i videregående skole fra høsten 2014. Og det kommer til å bli et spennende studie! Det blir fokus på skolebiblioteket som læringsarena, skolebibliotekets rolle i
…les mer

Videointervjuer fra Det 74. norske bibliotekmøte

mars 31, 2014 i Bibliotekutvikling

EGELANDINT

Buskerud fylkesbibliotek stilte med stand på Bibliotekmøtet 2014.  I tillegg til bl.a. å presentere beta-versjonen av ebib.no og Ungdomsbokgildet 2014 hadde vi satt opp en intervjustopp. På intervjustoppen rakk vi
…les mer

Debattmidler til Buskerud

mars 28, 2014 i Bibliotekutvikling, Kompetansetiltak

Kongsberg bibliotek

Bibliotekene i Buskerud får en betydelig andel av prosjektmidlene som deles ut av Nasjonalbiblioteket våren 2014. Midlene skal gjøre bibliotekene bedre rustet til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven,
…les mer

Bibliotekdager i Buskerud 2014

mars 10, 2014 i Bibliotekstrategi for Buskerud 2014-2017

bibmoete14-2

Bibliotekdagene i Buskerud 2014 (se programmet her) ble arrangert på Tyrifjord hotell. De aller fleste folkebibliotekene i fylket var representert, og det var òg islett av skolebibliotekarer og kultursjefer som
…les mer

Litterære godbiter fra 2013

mars 4, 2014 i Kompetansetiltak, Litteraturformidling

cc Torbjørn Tandberg

Det er igjen tid for å boltre seg i litterære godbiter for voksne. Årets Bokgilde arrangeres på Drammensbiblioteket 1. april 2014. Dette er en unik mulighet for lærere, bibliotekarer og
…les mer