Fraktbilruten

januar 20, 2007 i Fraktordning

Buskerud fylkesbibliotek har inngått en transportavtale med Norsk bibliotektransport fra 1.10.07. Det innebærer at fylkesbibliotekets egen fraktbil er tatt ut av drift. Avtalen ivaretar all transport mellom bibliotekene i fylket
…les mer