UngdomsbokgildetSeminar om ny litteratur for ungdom og unge voksne (torsdag i uke 42)

Målgruppe: Bibliotekansatte og lærere

Kontakt: Beate Ranheim

Fagforum for barn og ungeNettverksmøte om bibliotek og litteratur for barn og ungdom (desember og juni)

Målgruppe: Ansatte i bibliotek, skole og barnehage i Buskerud

Kontakt: Vera Grønborg

BibliotekdageneTodagers samling som skal gi inspirasjon, faglig påfyll og bygge nettverk (mars-april)

Målgruppe: Bibliotekansatte, kultursjefer og politikere i Buskerud

Kontakt: Anette Vatnebryn

StudieturSamarbeid med NBF Buskerud (høst)

Målgruppe: Bibliotekansatte

Kontakt: Anette Vatnebryn

BuskerudgeriljaenOppsøkende veiledning i samlingsutvikling og biblioteklokaler

Målgruppe: Bibliotekansatte

Kontakt: Jannicke Røgler