Webløft2015-2017

Bibliotekenes egen nettløsning

Prosjektleder: Petter von Krogh

Søknad: Webløftsøknad

Nettside: Webløft

Underveisrapport: Rapport

Buskerudverkstedet2016

Tilrettelegging av bibliotekrommet for verksted og andre sosiale aktiviteter. Verkstedarrangementer. Samarbeid med 18 folkebibliotek i Buskerud.

Prosjektleder: Camilla Sørbye

Søknad: Buskerudverkstedet

Digidel2015-2017

Mål/beskrivelse: Nasjonalt program for økt digital deltagelse. E-læringstiltaket «23 offentlige ting» utvikles av fylkesbiblioteket på vegne av programmet.

Prosjektleder: Jannicke Røgler

Søknad: 23 offentlige ting
Nettside: Digidel.no og 23offentligeting.no

Webanalyse

2015-2016
Mål/beskrivelse: Prosjektet skal lage en løsning for å måle nettrafikk fra alle norske biblioteknettsider
Prosjektleder: Jannicke Røgler
Søknad:
Nettside: https://bibliotek.piwik.pro