Calculator – flickr cc

Buskerud fylkesbibliotek har publisert statistikken for folkebibliotekene fra 2004 og fremover. Deler av det samme tallmaterialet publiseres også i Kostra sin statistikkbank. Nøkkeldata for Buskerud de siste år er publisert i et eget regneark. 

Årsstatistikk for Buskeruds folkebibliotek som regneark:

År Lenke
2016 Folkebibliotek2016(Google docs)
2015 Folkebibliotek2015(Google docs)
2014 Folkebibliotek2014(Google docs)
2013 FolkebibExcel2013_webversjon
2012 Folkebibliotek 2012 (Google docs)
2011 FolkebibExcel2011_web
2010 Folkebibl2010_googledocs
2009 FolkebibExcel2009-1_web
2008 FolkebibExcel2008_web
2007 FolkebibExcel2007_web
2006 FolkebibExcel2006_web
2005 Folkebibliotek_2005-1_web
2004