Biblioteket på St. Hallvard er nå åpnet igjen etter et omfattende arbeid med kassering og ombygging. Rundt regnet 30 dagsverk ble brukt på arbeidet.

Mange ulike personer hadde ulike roller under kasseringen, fra bibliotekleder, assistent, til geriljaen, vaktmester og kunstneren som hentet bøker til nye kunstprosjekter.

Vi var også så heldig at vi fikk med en bibliotekar fra en annen videregående skole. Geriljaen jobber for å få til et praksisfellesskap rundt kassering, og er svært glad for deltagelse fra andre bibliotek. Så mange aktører krevde mer planlegging i forkant og underveis, og er så absolutt det mest omfattende Buskerudgeriljaen har påtatt seg så langt. Vi var vel også inne på tanken om at vi hadde tatt oss vann over hodet, men prosjektet har så absolutt landet til brukernes tilfredshet.

Biblioteket før og nå

Biblioteket består at to klasserom, med eget kontor for bibliotekleder Gurli Berg-Hanssen. Det er vinduer langs hele den ene langveggen, noe som gir masse naturlig lys. I det ene rommet var det aller meste av samlingen plassert sammen med noen arbeidsplasser. Det andre rommet bestod av lesesal og noen hyller. Fordi biblioteket var så fullt, fikk lesesalen et lagerpreg med gamle tidsskrifter til magasinering etc. Biblioteket fremstod som svært fullt og det var plassert høye hyller midt i det ene bibliotekrommet som sperret for både sikt og lys.

Etter ominnredning og kassering har biblioteket blitt mye lysere. De stygge gamle reolene er erstattet av bjerkehyller som gir et helt annet uttrykk. De høye reolene er også borte og erstattet med lave hyller i bjerk. Stoler i ulike farger skaper gode kontraster. Lesesalen ble delt i to. Lesesalen har nå god plass til ca 12 personer, mens den andre delen har fått referansesamling, tidsskrifter og tegneserier. Men ikke minst, det har nå blitt plass til en hyggelig sittegruppe.

Kostnader brukt på innkjøp:

Oppdraget var å tenke utradisjonelt og finne frem til billige, men samtidig robuste løsninger. IKEA ble valgt for hyller, stoler, sofa og oppbevaring.

IKEA kr. 25 198,00
Bauhaus kr. 3 702,00
Sum= kr. 28 900,00

Disse innkjøpene ble finansiert av fylkesbiblioteket. I tillegg bidro skolen med et nesten like stort beløp til å sette opp lettveggen.

Innkjøpte møbler:
To separate innkjøp på IKEA og et innkjøp på Bauhaus av hobbyplater og bordbein.

17 høye Billy
13 lave
20 stoler
1 bord til utlånsstasjon

1 sofa med trekk

2 lenestoler
Det tok tilsammen tre dagsverk bare å montere alle møblene

Noe av det mest vellykkede vi kjøpte inn var hobbyplater som ble brukt til å lage arbeidsplasser langs vinduene. Platene fikk flere strøk med lakk, slik at de blir slitesterke. Bordplatene er dype nok til at elevene fint kan arbeide med bærbar pc.

Litt om St. hallvard vgs

Skolen har ca 700 elever og 95 lærere fordelt på ulike linjer. Skolen er blant annet en av to i Buskerud som tilbyr musikk, dans og drama.

Biblioteket disponerer 150 kvm og har det femte minste arealet av alle videregående skoler i Buskerud. Med kr 65 000 til innkjøp av medier i 2009, har biblioteket det nest minste innkjøpsbudsjettet. Bare Numedal vgs ligger lavere med kr 30 000.

I 2009 var samlingen på 5630 fagbøker og 6740 skjønnlitterære bøker, noe som gir 15,5 bøker per elev og ansatt. Biblioteket hadde 124 hyllemeter til disposisjon i lokalet samt magasinplass. 40 hyllemeter ble brukt til skjønnlitteratur.

Biblioteket har inntil nylig kun hatt en person som stillingsressurs. Nå har det i tillegg blitt ansatt en kontorassistent som skal ha deler av sin arbeidstid på biblioteket.

Biblioteket har nylig etablert et eget bibliotekråd. Bibliotekleder leder selv dette rådet.

 

Omløpshastighet før kassering:

Faglitteratur

5630 bøker med utlån på 328 bind gir et omløpstall på 0.06 noe som er et svært lavt tall. Hovedbruken av samlingen skjer likevel ikke ved hjemlån, men med jobbing på biblioteket. Denne bruken har tidligere ikke blitt registrert, men nå endres dette slik at noe av denne bruken blir utlånt som en form for dagslån.

Skjønnlitteratur

6740 bøker fordelt på 539 utlån gir et omløpstall på 0.08. Skjønnlitteraturen vil normalt lånes med hjem og all bruk vil dermed være registrert i utlånssystemet. Det svært lave tallet indikerer at bruken av skjønnlitteraturen er minimal.

Med 15,5 bøker per elev og ansatt indikerer det lave omløpstallet at samlingen er svært stor i forhold til bruken og at den har hatt stort behov for kassering.

Samlingen:

St. Hallvard vgs har en stor samling med tilsammen nesten 14000 enheter fordelt på alle medier registrert i bibliotekkatalogen.
All litteratur i biblioteklokalet ble gjennomgått med tanke på kassering og magasinering. Hvor mye som ble kassert er ennå ikke klart, men som eksempel ble referansesamlingen bortimot halvert.

Skjønnlitteraturen holdt en gjennomgående høy kvalitet med få uaktuelle titler. Det er viktig at elever og lærere stimuleres gjennom ulike formidlingstiltak til å bruke samlingen.

Geriljaens største tabber:
Flere klassiske feil ble gjort. Da vi beregnet behov for hyller telte vi hyllemeter som meter uten å tenke på at de opprinnelige hyllene var en meter brede, mens Billyhyllene er 80 cm brede. Ingen av oss er interiørarkitekter og noe av gjennomføringen hadde nok gått enklere om vi hadde hatt tilgang på denne kompetansen.

Vi tok heller ikke høyde for omfanget av monteringsjobben. En person brukte tre dager på å montere alle hyllene. Det gjorde at vi fikk mindre ressurser til kasseringen enn det vi først hadde beregnet.

Geriljaen hadde sammen med bibliotekleder laget en enkel planskisse. Skissen ble noe for enkel fordi vi ikke hadde satt av plass i planen til hver enkelt medietype med antall hyllemeter. Det ble derfor nødvendig å ta mange beslutninger underveis. Geriljaens omfattende erfaring gjorde at vi tok valg som viste seg å være korrekte slik at vi minimerte behovet for å flytte rundt på ulike delsamlinger. Biblioteklederens dype kunnskap om egen samling var her til meget god hjelp.

Vi ser også at det fremdeles er trangt i hyllene. Vi fikk ikke frigjort nok plass til utstillinger etc. Biblioteket disponerer et lite areal og samlingen er fremdeles stor.

Når man gjør slike stunts er man helt nødt for å ha en fleksibel holdning og kunne snu seg rundt og lage nye løsninger når man ser at terrenget ikke lenger stemmer med kartet.

Videre samlingsutvikling

Biblioteket på St. Hallvard har nå det antall hyller som biblioteket bør ha. Samlingen må dimensjoneres deretter og en utstrakt kassering er nødvendig på regelmessig basis dersom ikke samlingen igjen skal vokse ut over hyllene og inn i vindusposter etc. En god regel er: 1 bok inn, 1 bok ut.

Åpning av nytt bibliotek

Etter alt arbeidet ønsket vi oss en høytidelig åpning. Det fikk vi 23. februar. Gurli Berg-Hanssen arrangerte et flott arrangement. Det var blant annet tale fra fylkesbiblioteksjefen og forfatterbesøk av Gert Nygårdshaug. Det var viktig å få markert for spesielt inviterte gjester at biblioteket gjennom sin fornyelse er en viktig arena for læring på skolen. I tillegg har nå elevene og lærerne fått et nytt og attraktivt værested.

Geriljaen håper det vil syde av aktivitet på biblioteket framover!

Flere bilder på flickr