Lesesirkler er i vinden som aldri før! I 2012 tilbyr Buskerud fylkesbibliotek to forskjellige kurs i det å lede lesesirkler.

Kurset Lesesirkelledelse er nyttig for ansatte i folkebibliotek som ønsker å veilede eller lede lesesirkler for barn, unge eller voksne generelt. Kursholder er Camilla Sørbye -litteraturviter, lærer og rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek.

Det andre kurset, Lesesirkelmetode, retter seg mot både bibliotekansatte og lærere i voksenopplæringen. Barbro Thorvaldsen fra AOF Oslo formidler hvordan du kan tilrettelegge og aktivere egnet litteratur for voksne innvandrere. Kurset er blant annet omtalt i Bibliotekforum 3/2011 s. 14-15, for de som vil lese mer om hva det går ut på.

Obs! Kurset Lesesirkelmetode er utsatt til høsten 2012, og vil bli avholdt 5., 12. og 19. november. For mer info og påmelding, se lesesirkelmetode.wordpress.com