Velkommen til 2011-utgåva av heftet med bokpresentasjonar frå Ungdomsbokgildet, arrangementet som går av stabelen som ein del av Litteraturuka i Drammen kvart år. Med tretti bokpresentasjonar på programmet spør vi oss kvart år om det er mulig å sjå kor litteraturen for unge er på veg. Om den omverdsanalysen som lesinga vår er, fortel kva vi kan vente oss i åra framover. Kort sagt: kan vi sjå inn i framtida?

Stig Elvis Furset er redaktør av heftet.

Heftet kan lastes ned her.