“Kasseringsstunts” og “Buskerudgerilja” er ord mange forbinder med fylkesbiblioteket i Buskerud. -Og kanskje særlig med vår rådgiver Jannicke Røgler!Samlingsutvikling står Jannickes hjerte nært, blant annet manifestert ved kasseringsbloggen Trangt i hylla og ikke minst hennes oversettelse av den amerikanske kasseringsmanualen CREW til norsk. CREW er et akronym for Continous Review Evaluation and Weeding og vi har gitt den norske varianten sin egen nettside på Crewinorge.org. I forbindelse med spredning av filosofien i CREW-manualen har Buskerud fylkesbibliotek nå filmet og tilgjengeliggjort åtte minutter med Jannicke der hun kort tar for seg noen ‘basics’ innen kassering og samlingsutvikling. -Og litt om hvordan vi jobber med samlingsutvikling her i Buskerud.

Universell utforming, geriljavirksomhet, CREW og kasseringsangst, alt finner du omtalt i videoene på vår Vimeokanal.