Stavern var egen kommune fram til 1988 og har bystatus. Tettstedet består av ca. 6000 innbyggere. Stavern bibliotek ble valgt av Bibliotek-Systemer til å være testbibliotek for deres løsning på meråpent bibliotek. I Danmark og Sverige har dette vært en stor suksess under tittelen åpne biblioteker.

Biblioteket har to innganger og for at folk med barnevogn og rullator skulle få adgang utenom ordinær åpningstid, ble sideinngangen valgt som inngang. Du får tilgang til lokalene ved å sette kortet inn i en slisse og taste din personlige pinkode i nasjonalt lånekort. Kortet må være tilknyttet Larvik. Aldersgrense for adgang er 18 år. Kortet må være personlig, man kommer ikke inn med institusjonskort.

SamlingsutviklingAdgangssystemet
Biblioteket har holdt til i sine nåværende lokaler, et bolighus sentralt i Stavern, siden 2007. Før flytting inneholdt samlingen ca 14000 enheter. Reduserte ned til 4000-5000. De har kun film for barn. Voksne kan bestille på nett og sette hentested Stavern. Biblioteket har en liten og spisset fagboksamling. De ansatte i Stavern kjører mye kasser imellom bibliotekene.

Kameraovervåking
Biblioteket er kameraovervåket med tilsammen 8 kamera. 2 kamera holder kontroll på de som kommer og går. Du blir filmet i ca 40 sekunder på vei inn og ut. I tillegg blir du filmet dersom du utløser alarmen i alarmporten ved utgangen. Går du ut med materiale du ikke har lånt, utløses alarmen med både lyd og rødt lys. Kameraene ellers i lokalet filmer når de merker bevegelse. Kameraene er alle plassert i taket og var anonyme i utseende. Det er merking i lokalet om kameraovervåking på noen få utvalgte steder. Systemansvarlig i Larvik bibliotek har tilgang til de to kameraene ved inngangen og loggen fra disse sjekkes hver morgen. Etter syv dager blir filmen kornete og innholdet kan ikke lenger ses. Det er ikke filming under åpningstiden. Programvaren har høy oppløsning på kameraene. Går inn på en nettside og logger seg på de to kameraene Rigmor har bestemt at hun skal ha tilgang til fra kontoret.

Kostnader
Totale tekniske kostnader må tas opp med Bibliotek-Systemer. Det er også en betydelig kostnad å tilpasse bygget med elektrisk anlegg og innloggingssystemet på utsiden av bygget. Viktig at denne er vanntett. Det er tidsinnstilling på inngangsdøren. Brannvesenet må godkjenne rømningsveier og vinduslåser. Stavern måtte kjøpe inn et ekstra pulverapparat. De har hatt problemer i vinter pga at ytterdøren trutner noe som har medført problemer med å få tilgang til bygget. Har ikke behov for reserveringsboksen ved automaten. Et for stort system å ta i bruk i forhold til størrelsen på biblioteket. Vaktmesteren har gjort mye arbeid på biblioteket.


RFID-merking
Biblioteket lånte inn en spesialmaskin for mest mulig effektiv jobbing. Merket 5000 enheter på to dager. Fem, seks personer var involvert i arbeidet. Uten spesialmaskinen kan man klare å merke150 i timen, med maskinen 500-600. Reklamen sier 800, men det er ikke reelt. Det ble kassert en del i forbindelse med RFID-merkingen. 

Automaten
Når biblioteket er selvbetjent må man låne med bruk av pinkode. Automaten er koblet opp til en egen enhet som håndterer reserveringer. Den reserverte boka må leveres inn i boksen for reserveringer. Dersom man ikke gjør det, stopper systemet. Det er en utfordring med skiltingen. Ingen forstår ordet reserveringsboks. Fjernlån fra andre bibliotek må hentes når biblioteket er bemannet.

Skranken
Mye må låses inn som man ikke tidligere har hatt behov for å låse inn. De ansatte har en egen kasse de låser inn som inneholder telefon, pc og det de ellers trenger i skranken. Skrankeområdet holdes svært ryddig slik at brukerne også kan benytte skranken som arbeidsplass dersom de skulle ønske det. Ting som er reservert lokalt kan hentes utenom åpningstid. Egen hentehylle ved skranken.

Tilgang til internett
Stavern bibliotek har fått fiber. Det er trådløst nett i alle kommunale bygg i Larvik. Det skal settes opp to stasjonære pc’er med halvtykke klienter på tidsskriftsrommet. På tidsskriftsrommet er det et stort bord og lesesalsplasser/kombinert pcarbeidsplasser. Tidsskriftene har også rfid brikker.

Lys og alarmer
Det har vært nødvendig med en relativt stor elektrikerjobb. Det er installert timer på lyset. Lyset kommer på kl 6 og slukkes kl 22. Det er viktig at lyset står på. Brukerne ønsker ikke å gå inn i et mørkt lokale. Alarmen går på kl. 22.15. En høyttaler gir melding om når biblioteket er selvbetjent og gir beskjed før biblioteket stenger. Alarm og lys kan endres ved helligdager. En person hadde brukt biblioteket 1. juledag. Alle som er i lokalet når biblioteket går over til å være selvbetjent, må ut av lokalet og logge seg på i inngangsdøra slik at systemet vet hvem som er i lokalet. Systemansvarlig Rigmor Haug har kun tilgang til kameraene, pålogging og alarm. Rigmor ønsker ikke tilgang til alle kameraene fra sitt arbeidssted på Larvik bibliotek. Kun alarmport på selvbetjent dør.


Skilting
Det er lagt ned mye arbeid i skiltingen. Bruker de samme skiltene på hovedbiblioteket, men med andre farger. Må ikke være for mye skilting og plakater. Veldig fort at biblioteket drukner i plakater. Må være veldig streng og måteholden på hva som skal henges opp. Det er lurt i å ta utgangspunkt i at det meste kan missforstås. Skilt med kameraovervåking var overalt i lokalet. Nå er det samlet på noen få steder. En designer har utformet skiltingen.

Erfaringer så langt
78 personer har brukt tilbudet så langt i februar. Besøket er langsomt i ferd med å stige. Tilbudet har ikke vært mye markedsført. De ønsket en gradvis tilvenning. De er svært spent på hvordan besøket blir når sommergjestene kommer til Stavern. Får statistikk på hvor lenge folk oppholder seg i lokalet fordi man logger seg inn og ut. Folk er veldig fornøyd. Stadig flere av Staverns innbyggere ønsker å ta det i bruk. Tilbakemeldingene er at det føles litt skummelt første gangen. Rigmor presenterte tilbudet på seniorsurf. Det gjorde at mange av pensjonistene har begynt å ta tilbudet i bruk. Det er ikke mer jobb for hun som vasker. Det er heller ikke mer å rydde. Larvik er så fornøyd at de ønsker meråpent bibliotek på hovedbiblioteket også.

Se flere bilder på Flickr.com