Drammen vg biblioteket

Biblioteket ved Drammen videregående skole. Foto: Mari Hopland

Nå kan vi endelig tilby bibliotekansatte i den videregående skole et etterlengtet studie spesialsydd for dere!

Vi er stolte av å kunne si at Nyweb har laget et veldig bra videreutdanningstilbud for oss. Vi mener dette studiet både er spennende og interessant faglig, også metodisk.

Nyweb har i flere år samarbeidet med Universitetet i Stavanger (UIS) og deres videre- og etterutdanningsenhet (UIS pluss) om å gjennomføre kurs knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. UIS vil være faglig ansvarlig for kurset, fagplanen og utsteder eksamensbevis.

Hovedformålet med studiet

Etter endt videreutdanning skal deltakerne ha økt sin pedagogiske veiledningskompetanse og være bedre rustet til å møte de utfordringene skolebiblioteket som en framtidsrettet læringsarena har i den digitale skolen og som en integrert pedagogisk ressurs. Modulene skal bidra til å øke bibliotekarenes pedagogiske og didaktiske kompetanse knyttet til veiledning av elevenes læringsarbeid i samarbeid med lærerne.

Modul 1 Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid.
Modul 2 Læringsfremmende veiledning med eleven i sentrum.

Underveis i Modul 1 kan vi bestemme om vi ønsker å løse inn opsjonen og gå videre med Modul 2. De bygger ikke på hverandre og kan tas hver for seg.

Emner som vil vektlegges i studiet

• Fra boksamling til distribuert læringsarena: skolebibliotekenes pedagogiske rolle
• Fra Mundaneum til Memex og web 2.0 en innføring i utviklingen av weben og teknologier for å samle og gjenfinne kunnskaper
• Prinsipper, praksis og dokumentasjon for læringsfremmende veiledning,  skolebibliotekenes rolle
• Læringsarbeid med IKT i læreplanene og dagens strategidokumenter
• IKT og læringsteori
• Informasjonskompetanse i en digital tid
• Bruk og vurdering av digitale læringsressurser
• Digital didaktikk og konsekvenser for lærer og elevrollen
• Grunnleggende ferdigheter i opplæringen
• Digitale verktøy

Praktisk

Søknadsfrist  September 2014 (søknadskjema vil bli lagt ut her)
Oppstart modul 1  November 2014
Eksamen  April 2015
Deltidsstudie  Deltidsstudie på 10 studiepoeng pr modul
Sluttevaluering  Den praktiske prosjektoppgaven og firedagers  hjemmeeksamen vektes 50% hver
Nivå  Studiet er på bachelornivå

Antall plasser

De involverte fylkene har ulike økonomiske modeller, i samarbeid med videregående opplæring i hvert fylke. Felles er at alle fylkesbiblioteksjefene har sagt seg økonomisk ansvarlig for studiet.

Vi har 25 plasser til fordeling innen de fire fylkene, ved behov kan vi få fem studieplasser til.
Fordeling av studieplasser: Akershus 7, Buskerud 7, Oppland 5 og Hedmark 5.

 

 Dette er en unik mulighet til å få tilbakemelding og vurdering på eget arbeid,
både av dyktige veiledere i NyWeb og i nettverket av skolebibliotekarer.

                                                                   Siv Marit Ersdal, Drammen vgs

Kontakt

Hedmark, Elin Gammelmo (koordinator): Elin.gammelmo@hedmark.org

Akershus, Cathrine Undhjem: Cathrine.Undhjem@akershus-fk.no

Buskerud, Jannicke Røgler: Jannicke.Rogler@bfk.no

Oppland, Øystein Stabell: Oystein.Stabell@oppland.org