Skoleboksentralen låner ut klassesett av bøker til skolene i Buskerud. Driften er basert på kontingentinnbetaling fra kommunene/skolene, og det kreves at skolene har betalt kontingent for at de skal få låne bøker. Sentralens daglige drift besørges av Buskerud fylkesbibliotek, men den eies av de skolene som til enhver tid er medlemmer av sentralen. Kontingenten er kr 8,- per elev per år.

Skoleboksentralen har et eget styre hvor skolene er representert. Hvert år holdes bokkjøpsmøte og årsmøte. Styret velges på årsmøtet, og alle medlemsskolene kan møte.

Bestilling kan skje alle ukedager til fylkesbiblioteket. Telefonnr. 32 04 54 75, telefaks 32 04 54 80 eller e-post: skolebok@bfk.no

Lånetida for bøkene er satt til 6 uker. Det er mulig å forlenge tida hvis ikke andre skoler venter på de samme bøkene.

Foruten kontingenten er utlån gratis. Tapte bøker må erstattes av skolene.

Kontakt oss:
Buskerud skoleboksentral
Grønland 58
3045 Drammen

tlf: 32 04 54 75

skolebok@bfk.no