Foto: Tom Atle Bordevik

Foto: Tom Atle Bordevik

Bibliotekene i Buskerud er tildelt 1,61 millioner kroner i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for 2016. Denne summen skal brukes til aktiviteter og arrangementer samt å oppgradere lokaler og utstyr i 18 folkebibliotek.

Midlene går til tre prosjekter:
• Buskerud fylkesbibliotek mottar 1,26 millioner kroner til Buskerudverkstedet – et samarbeidsprosjekt med folkebibliotekene i 18 kommuner
• Drammen bibliotek mottar 300 000 kroner til prosjektet Fleksible debattarenaer
• Lier bibliotek mottar 50 000 kroner til eget prosjekt

Nasjonalbiblioteket bevilget til sammen 24,5 millioner kroner til arenautvikling i folkebibliotek over hele landet. 242 prosjekter er støttet med mellom 15 000 og 2 millioner kroner. Les mer om tildelingen på Nasjonalbibliotekets nettside.