Bildene av Biblio Tøyen i Oslo har gått verden rundt. Den nederlandske arkitekten Aat Vos har vært en viktig brikke i realiseringen av dette biblioteket i Oslo. Fylkesbiblioteket inviterte ham til en inspirasjonsdag for bibliotekansatte i Buskerud torsdag 3. november. Dagen etter ledet han en workshop for de ansatte på Nedre Eiker bibliotek for å planlegge ny barneavdeling. En liten stemningsrapport.

img_6868

Dag 1 – Inspirasjonsdag

I sitt åpningsforedrag påpekte Aat at bibliotek er nødt til å endre seg. Han ser fem viktige utviklingstrekk i samfunnet som gjør bibliotekfornyelse nødvendig.

 1. Et sosialt paradigmeskifte som kjennetegnes av økende ulikhet, flere familier med én forelder, flyktninger, flere selvstendige, mer fritid og at jobben har blitt en måte å leve på.
 2. Stedsutvikling med ikonisk arkitektur, gjenbruk, blends, folk som jobber utenomhus og et større fokus på interiør.
 3. Opplevelser står sentralt i forbrukskulturen i dag med nettbutikker, lavbudsjett vs opplevelsesbutikker, et midtskikte som forsvinner.
 4. Ny skaperteknologi endrer måten vi tilegner oss kunnskap på, eksempelvis gjennom opplæring via Youtube, gjenbruk, gjør-det-selv kultur.
 5. Å være sosialt på nett, reising og gaming gir folk en ny forventning til hvordan verden kan se ut.

Der innhold har vært viktigst lengst i bibliotekenes dna, har nå kontekst blitt minst like viktig. Derfor ser Aat det ideelle biblioteket som et tredje sted for alle, i tillegg til hjemme og skole/jobb.

Biblio Tøyen

I neste økt presenterte han arbeidet med Biblio Tøyen på Deichman fra konsept til gjennomføring. Han understreket viktigheten av å involvere fagfolk fra ulike disipliner, eksempelvis barnespsykologer til utformingen av tilbudet på Tøyen.

Etter lunsj presenterte Aat sin diamantmodell, en nihodet diamant med nødvendige forutsetninger i planleggingen av et bibliotek:

 1. Local connection
 2. Soul
 3. Passion/staff
 4. People/clients
 5. Function/facilities
 6. Commitment of partners
 7. Content
 8. Political will/stakeholder’s commitment
 9. Marketing/communication/PR

Disse ni forutsetninger influerer hverandre fortløpende og man må ta hensyn til samtlige hvis man skal lykkes med biblioteket sitt. Aat ga et godt teoretisk rammeverk for å forstå disse ulike forutsetningene blant annet ved hjelp av modeller som er brukt i utviklingen av kommersielle tjenester og design.

Videre ga han fire bibliotek live feedback på problemstillinger de hadde sendt oss i forkant. En vellykket dag med en provoserende men trøstende konklusjon: det er vinn eller forsvinn for bibliotek, men man trenger ikke å gjøre det på en perfekt måte. Aat holder på med en bok om bibliotek som det tredje stedet for alle, der han vil forklare denne modellen inngående.

Dag 2 – Workshop Nedre Eiker bibliotek

Den andre dagen brukte vi på planlegging av en ny barneavdeling sammen med de ansatte på Nedre Eiker bibliotek. Biblioteksjef Pål Ødemark og barnebibliotekar Inger Bergan Mortensen presenterte litt historikk, de nåværende utfordringene og funksjonskravene til en ny barneavdeling. En kjapp analyse fra Aat viste at konseptet Nedre Eiker bibliotek er ett stort rom som i utgangspunktet fungerer bra, bortsett fra bråk og en tidvis kollisjon mellom ulike brukergrupper.

Aat er opptatt av det han kaller The Why. Hva tror de ansatte på? Hvorfor går man på jobb hver dag? Vi brukte tid på å diskutere dette før Aat tegnet inn dagens situasjon for så å “oversette” visjonen inn i tegningen. Vi diskuterte mulige plasseringer av barneavdelingen ut i fra dagens utfordringer og Aat regnet på kapasitet og samling. Det hele munnet ut i en masterplan for ulike soner og noen første skisser til en ny barneavdeling.

Aat foreslo også å bruke rekvisittene aktivt for å sette et lokalt preg på lokalene istedenfor å tilby dem som museumsgjenstander. Videre foreslo han bruk av gardiner og tepper for å møte utfordringene med støy i lokalene, i hvert fall inntil man har penger til en oppgradering av taket. Han oppfordret de ansatte til å henge opp forslag til overordnet masterplan på kontoret for å kunne kommentere fortløpende en stund fremover. En inspirerende og idérik dag.

Lukter det fortsatt framtid?

I kartleggingsprosjektet Lukter det framtid fra 2010 fant fylkesbiblioteket noen hovedområder hvor fylkesbiblioteket burde bidra. Et av dem var nettsider og har resultert i Webløft-prosjektet. Et annet var bibliotekrom, noe som resulterte i konferansen Romling. Buskerudgeriljaen har også gitt råd om bibliotekrom siden da men har hatt hovedfokus på samlingsutvikling. I forlengelse av workshopen med Aat er det nå på tide å ta opp bibliotekrom igjen.

Todagers workshop

Økende konkurranse fra andre aktører, skiftende forventninger hos brukerne, meråpent og større aktivitet krever tilpassede bibliotekrom. Vi har satt oss som mål å kunne tilby bibliotekene i Buskerud tilpasset hjelp med kassering og utvikling av bibliotekrom fra og med høsten 2017 gjennom skreddersydde todagers workshop.

Prakisfellesskap

Vi har gjennomført en pilot på Ringerike, lært mye av workshopen med Aat Vos i Nedre Eiker og skal ha en workshop i Øvre Eiker i vinter. Vi har stor tro på praksisfellesskap fremfor kurs og konferanser og ønsker å bygge bro mellom inspirasjon og implementering. Nybygg er sjelden vare, utfordringen for de fleste ligger å tilpasse eksisterende bibliotekrom. Som Aat påpekte: det er vinn eller forsvinn.