Gresset ble straks grønnere og blomstene blomstrere da Nasjonalbiblioteket i går bevilget midler til disse sju:

Ringerike bibliotek 200 000
Hole bibliotek 40 000
Sigdal bibliotek 40 000
Krødsherad bibliotek 40 000
Modum 80 000
Øvre Eiker 120 000
Nedre Eiker 120 000
Til sammen 640 000

Her kan du se hvilke andre kommuner som har fått innvilget stønad.

Kort om midlene fra Nasjonalbiblioteket
Dette er andre gang Nasjonalbiblioteket deler ut arenautviklingsmidler som skal følge opp Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Til sammen er det bevilget 18 millioner kroner til arenautvikling i folkebibliotekene i 2017, fordelt på 172 søknader. Midlene skal stimulere bibliotekene til å utvikle seg som arrangører, formidlingsinstitusjoner og arenaer for debatt og læring. Gjennom å tilpasse biblioteklokalene til nye formål, er målet å øke antall arrangementer og aktiviteter.

I forrige tildelingsrunde mottok bibliotekene i Buskerud til sammen 1,61 millioner kroner, der mesteparten gikk til samarbeidsprosjektet Buskerudverkstedet med fylkesbiblioteket og 19 folkebibliotek. Nasjonalbiblioteket vil komme med flere tilsvarende utlysninger gjennom hele strategiperioden.

I mellomtiden venter vi på neste utlysning av midler til frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak i bibliotekene med søknadsfrist i februar.

Kontakt fylkesbiblioteket hvis du har lyst til å lufte en idé til et prosjekt!