I mars kan virksomheter i Buskerud låne ansatte fra fylkesbiblioteket og resten av utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. Kampanjen “Lån en fylkesbyråkrat” varer fra 6. til 17. mars 2017, og da kan kommuner, næringslivsforeninger, innovasjonsselskaper og kulturinstitusjoner i Buskerud bestille rådgivere innen:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminnevern
  • Næringsutvikling
  • Idrett, folkehelse og friluftsliv
  • Plan og stedsutvikling
  • Bibliotek

Interessert? Gå inn på www.bfk.no/fylkesbyrakrat for å lese mer om hvilke oppgaver vi kan bistå med + påmelding. Påmeldingen er åpen i perioden 23.1.-3.2.2017.