I januar 2017 åpnet Sørum bibliotek i Akershus dørene sine for aldri mer å stenge dem. Vi har ennå ikke kommet dit at alle bibliotek er åpne 24 timer i døgnet syv dager i uka, men meråpne bibliotek er på fremmarsj i Norge. Stadig flere bibliotek utvider åpningstidene og bibliotekene i Buskerud følger på:

I slutten av februar i år klippet ordføreren snora utenfor biblioteket og åpnet det nye bibliotektilbudet på Ringerike. Ringerike bibliotek mer enn doblet åpningstiden og gikk fra å ha åpent 35,5 timer til 84 timer i uka. Se biblioteksjef Marianne Tollefsen Bakkens rapport om meråpne bibliotek fra 2014. Rapporten ble laget i forbindelse med at  Ringerike kommune utredet ulike driftsmodeller.

Drammensbiblioteket satser på å bli meråpent i løpet av 2017 og Rollag bibliotek med flere følger i kommende år. I forbindelse med Rollag kommunes vedtak om å legge til rette for meråpent bibliotek, inviterte biblioteksjef Heidi Fallsen Buskerudgeriljaen til Rollag 19.-20. januar 2017. Se geriljaens rapport fra oppdraget i Rollag.

Kongsberg bibliotek har meråpent både på hovedbiblioteket og filialen i Hvittingfoss. Her er biblioteksjef Elisabeth Bergstrøms oppsummering etter om lag 1 års drift i Krona.

Det første biblioteket i Buskerud som åpnet for bruk av bibliotekrommet utenom betjent åpningstid var Åmot filial i Modum kommune. Filialen var samlokalisert med kirken og innførte selvbetjening i 2012, men ble vedtatt nedlagt og stengte for godt i 2016.

Mer om meråpne bibliotek
Hva er et meråpent bibliotek?
Rapport skrevet av Carl Gustav Johannsen og utgitt av Royal School of Library and Information Science
På vår Flickr-konto kan du finne flere bilder av Buskerudgeriljaen i felt.