Åtte bibliotek delte vellykkede tiltak på Bibliotekdagene i Buskerud 3.-4. mai 2017, til stor inspirasjon for mer enn 60 tilhørere. Her kommer en kort presentasjon av de fire første bidragene:

LESDET! – Biblioteket på Gulskogen skole v/Marit Gautneb
Marit har akkurat fått Bibliotekprisen for Buskerud for sitt arbeid med skolebiblioteket på Gulskogen skole. Hun jobber målrettet med skolebiblioteket som arena for kunnskap og opplevelse:

• Fokus på litteraturformidling, lesestimulering og informasjonskompetanse: Biblioteket skal til enhver tid bidra til å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter
• Alle elever på barnetrinnet er på biblioteket en time per uke
• Elever på ungdomstrinnet får bokprat minimum 4 ganger per år
• Faste aktiviteter som bokprat, høytlesning, informasjonssøk, kildevurdering, deltakelse på foreldremøter samt leseaksjoner
• 3-årig formidlingsprogram for ungdomstrinnet: LESDET!
• Gulskogen litteraturfestival – et årlig tiltak for hele skolen med forfatterbesøk, «store leser for små», boktrailere og arbeid med litteratur

Vinterles – Hallingdalsbiblioteka v/Anne Marie Bekk
Bibliotekene i Hallingdal gikk i vinter sammen om å arrangere Vinterles, en lesekampanje for voksne. Publikum ble invitert til å lese tre bøker hver i løpet av kampanjen, som ble arrangert fra 15. januar til 15. april 2017. Bibliotekene fulgte opp med bokanmeldelser, bokprat, forfatterbesøk og formidlingsbrosjyre. Design og konsept for kampanjen ble lånt fra en tilsvarende kampanje i Telemark.

Erfaringer fra prosjektet:
• De ansatte måtte utfordre seg selv i rollen som formidler
• Fikk tatt i bruk kunnskaper fra kurs i muntlig fortellerkunst
• Kompetanseoverføring på tvers av kommunegrenser – et felles løft der de har hjulpet hverandre
• De har nådd fram til en brukergruppe som ikke har vært prioritert tidligere
• De ansatte har hatt det gøy og snakker allerede om neste år….

Resultater for Vinterles:
• 130 deltakere
• Gode tilbakemeldinger fra publikum
• Klar økning i utlånet av de bøkene som ble løftet fram i kampanjen

Ny strategiplan for skolebibliotekene i Modum – Midt-Buskerud bibliotek v/Elin Mariboe
Strategiplanen ble vedtatt av hovedutvalget for undervisning 16.11.2016 og skal følges opp politisk høsten 2017. Planen i kortversjon:

Modumskolen ønsker å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Lesing er en viktig grunnleggende ferdighet i skolen. Modumskolen vil utvikle skolebibliotekene for å styrke tilbudet og kompetanse knyttet til leseopplæringen.

Planen er et resultat av målrettet og tålmodig jobbing siden 2008. Viktige momenter underveis var:
• Sak om skolebibliotek til politikerne hvert år
• Kommunale og eksterne midler til satsing på skolebibliotek og prosjektet «Bedre læring med biblioteket på laget» i 2015

Etter Aat Vos – Nedre Eiker bibliotek v/ Martin Nordli
Hele personalet deltok på workshop med den nederlandske arkitekten Aat Vos i november 2016. Resultatet fra workshopen ble en ny plan for inndelingen av biblioteket:
• Omfattende flytting av samlinger og soner
• Ny selvlaget scene
• Egen sone for barn i alderen 8-12 år med et fantastisk leseamfi som er laget i samarbeid med en lokal snekker og kunstner.

Se hele programmet for Bibliotekdagene i Buskerud 2017