Buskerud fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening, avdeling Buskerud inviterer til felles studietur mandag 25. september.

Vi håper du har lyst til å bli med, enten du jobber i bibliotek selv eller er interessert i å lære mer om bibliotekutvikling. På turen får du vite mer om hvilke valg bibliotekene har gjort i Drammen og Nittedal, og hvorfor disse valgene er gjort. Dette er også en av de siste anledningene til å se den mye omtalte Munch-utstillingen der Karl Ove Knausgård har medvirket som kurator.

På dagsorden står:

Ombygging, meråpent og nytt biblioteksystem i Drammen
Munchmuseet og utstillingen «Mot skogen – Knausgård om Munch»
Nytt, meråpent bibliotek i Nittedal

Se hele programmet.

Du betaler ca kr 250 for lunsj. Resten dekker NBF og fylkesbiblioteket.

Meld deg på til buskfyb@bfk.no innen 8. september 2017.