Bli kjent med offentlige tjenester på nett

Buskerud fylkesbibliotek inviterer til en ny runde med e-læringskurset 23 offentlige ting. Som deltaker vil du få kunnskap om de viktigste offentlige tjenestene på nett. Kurset er en kombinasjon av samlinger og selvstudier. Det blir samlinger på Papirbredden 2 i Drammen torsdag 9. november og torsdag 7. desember, begge dager kl 1000-1500.

Kurset gjennomføres over 7-8 uker og vil være en kombinasjon av selvstudier og fysiske samlinger. Alt innhold i kurset ligger på e-læringsplattformen http://nettkurs.webloft.no . Plattformen vil også brukes til kommunikasjon, diskusjon og oppgaveløsning. Kursleder er Jannicke Røgler, som har vært med å utvikle kurset.

I løpet av kurset vil du:

  • Utforske og lære om de viktigste digitale tjenestene
  • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene
  • Utforske en ny måte å lære på

Målgruppe for kurset er bibliotekansatte og ansatte i kommunenes servicetorg. Deltakelse er gratis.

Meld deg på til buskfyb@bfk.no innen 3. november 2017.