Sommerles 2017

Sommerles 2017 er ferdig for i år. Sommerles er en lesekampanje for 1.- 7. klasse som varte fra 1. juni til 31. august. I år var ca. 300 kommuner i Norge med i lesekampanjen. 58963 barn har deltatt og lest 686429 bøker! I Buskerud deltok 14 kommuner: Krødsherad, Sigdal, Modum, Lier, Hol, Hole, Drammen, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Nes, Gol, Ål og Hemsedal.Sommerles foregikk på nettet og barna fikk premier underveis. De registrerte de bøkene de leste, fikk lesetips og tilgang til en fortelling av Mari Moen Holsve. I Buskerud varierete oppslutningen fra kommune til kommune, fra 3,9% oppslutning til 44, 9% oppslutning. Bibliotekene kan bli flinkere til å markedsføre lesekampanjen på skolene. De som markedsfører best har høyest deltakelse. Alle kommunene som deltok i Buskerud var stort sett fornøyde og vil delta igjen neste år. Dette er en lesekampanje som har kommet for å bli. Velkommen tilbake til Sommerles 2018!