Erfaringer fra Slabberas

Vi har oppsummert erfaringene fra språkkafékonferansen Slabberas i et hefte som finnes digitalt og på papir. Heftet retter seg mot deg som vil etablere eller videreutvikle språkkafé på biblioteket. Vi har lagt vekt på å samle kunnskap og inspirasjon fra ressurspersoner over hele landet, og peker på noen utfordringer som må løses i samarbeid med frivillige aktører og voksenopplæringen/integreringstjenesten.

 

Vil du ha heftet på papir? Send en epost til camilla.sorbye@bfk.no.