Ny utgave av Håndbok i samlingsutvikling

I 2011 ga Buskerud fylkesbibliotek ut CREW – Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek.

Håndboka ble raskt et nyttig verktøy for mange bibliotekansatte, og forfatter Jannicke Røgler har reist landet rundt og holdt kurs med utgangspunkt i CREW-manualen. Vår egen Buskerudgerilja har brukt den aktivt på sine kasseringsoppdrag i bibliotek i Buskerud.

Syv år har gått, og vi fant tida moden for en ny utgave av håndboka. Den nye utgaven er bedre tilpasset norske forhold. Det er lagt inn regler for universell utforming og norske normer for omløpstall. Alt om barne- og ungdomslitteratur er nå samlet på ett sted.

Du finner den nye utgaven av Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek (CREW) på nett: klikk her . Den kan også kjøpes i trykt form fra Buskerud fylkesbibliotek for kr 250 per stk. Bestillinger sendes på e-post til buskfyb@bfk.no. Håndboka vil bli sendt ut gratis til bibliotekene i Buskerud, og landets fylkesbibliotek vil få et eget tilbud ved bestilling av minst 10 eksemplarer.

Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek (CREW) bygger på den anerkjente amerikanske kasseringsmanualen CREW, som første gang ble gitt ut i 1976. Den norske utgaven er basert på den reviderte utgaven fra 2008, og er oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler.

Buskerud fylkesbibliotek gratulerer Jannicke med ny utgave av CREW-manualen! Det ble en hektisk innspurt og mye arbeid før hun tok over vervet som leder av Bibliotekarforbundet, men vi klarte det!