Bibliotekstatistikk 2017

Da er det endelig tid for å gjøre opp status for fjorårets aktiviteter i både skole-, folke- og fylkesbibliotek.

Fylkesbiblioteket har som oppdrag å veilede og se over statistikk for folke- og skolebibliotek i eget fylke. Vi er også kontaktledd mot Nasjonalbiblioteket. I år vil det være Håkon Knappen som ivaretar disse oppgavene hos oss. Ta kontakt på telefon 32 04 54 82 eller hakon.knappen@bfk.no hvis du har spørsmål om bibliotekstatistikken.

Folkebibliotekene skal levere sin statistikk innen 25. april og skolebibliotekene innen 3. mai.

Dersom det er behov for tilgang etter fristen har vi i fylkesbiblioteket tilgang noe lenger. Ta i tilfelle kontakt med Håkon, e-post hakon.knappen@bfk.no eller Anette, e-post anette.vatnebryn@bfk.no.

Og for de som lurer på statistikken for våre digitale tjenester, så ligger de her: Ebokstatistikknettstedstatistikk og Pressreaderstatistikk