Velkommen til seminar om Barnebokbad

Jobber du i bibliotek eller skole? Er du nysgjerrig på metoden bak Barnebokbad? 
Meld deg på Fagforum barn og unge – denne gang for både bibliotekansatte og lærere!

Tid: Torsdag 7. juni 2018 kl 1000-1600
Sted: Papirbredden 2, 1. etasje, Grønland 51, Drammen
Kursholdere: Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard

HVORFOR DELTA?
Barnebokbad er en anledning til å:
• lære noe nytt innen litteraturformidling og norskdidaktikk
• engasjere barn og unge i litterære diskusjoner
• dykke dypere ned i litteraturen sammen med barn og unge

For deg som er bibliotekar, kan det bidra til å
• skape mer variasjon i formidlingsarbeidet rettet mot barn og unge (for eksempel klassebesøk eller DKS)
• utvikle samarbeid med skolene

For deg som lærer, kan barnebokbad
• skape mer variasjon i norskundervisningen
• ha stor overføringsverdi til andre fag

HVORDAN DELTA?
Kom som du er eller sammen med en kollega. Hvis du får med deg en lærer eller bibliotekar fra kommunen din, blir det enklere (og morsommere) å gjennomføre barnebokbad. Vi forventer ikke at du gjennomfører barnebokbad i etterkant av seminaret, men vi er sikre på at du vil ha nytte av kurset også i det daglige formidlingsarbeidet.

Deltakelse koster kr 300,- inkludert enkel lunsj.
Påmelding innen 14. mai 2018 til: anette.vatnebryn@bfk.no

Vil du vite mer? Her er er fin artikkel fra et tilsvarende seminar i Akershus
Har du spørsmål? Send en epost til camilla.sorbye@bfk.no