Prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket gir støtte til prosjektene “Løft blikket” i Nedre Eiker bibliotek og “E-læring for bibliotekansatte”, et samarbeidsprosjekt ledet av Buskerud fylkesbiblioteket. Buskerud fylkesbibliotek, Øvre Eiker bibliotek og Kongsberg bibliotek er også med i pilotprosjektet “Biblioteket som samskaper”, som ledes av Oppland fylkesbibliotek.

Med prosjektet “Løft blikket” ønsker Nedre Eiker bibliotek å bygge videre på arealutviklingen av biblioteket som ble igangsatt i 2017 da det ble bygget en scene og et amfi for større barn. Etter skisser fra arkitekt Aat Vos er det småbarnsavdelingen som burde få det neste løftet. For å treffe brukergruppa bedre inviterer de til brukermedvirkning for å få et bedre, mer relevant og gjenkjennbart sluttprodukt. Ikke-brukerne vil også utgjøre en viktig gruppe i denne brukermedvirkingsprosessen.

Les søknaden til Nasjonalbiblioteket her.

E-læring for bibliotekansatte
Fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold og Akershus har på vegne av fylkesbibliotekene fått midler til å utvikle en samlet e-læringsportal for bibliotekansatte i Norge.

Det er fire hovedmål i prosjektet:

1. Kartlegge kompetansehevende tiltak som egner seg for nettkurs.
2. Etablere en felles portal for e-læring for bibliotekansatte i Norge.
3. Tilpasse og optimalisere valgt plattform for nettkurs.
4. Etablere en modell for produksjon av nettkurs.

Les søknaden til Nasjonalbiblioteket her.

Biblioteket som samskaper
– Gjennom prosjektet “Biblioteket som samskaper” ønsker vi å videreutvikle historien om folkebibliotekets rolle i lokalsamfunnet, sier prosjektleder Øystein Stabell fra Oppland fylkesbibliotek. Prosjektet er et stort samarbeidsprosjekt, og i Buskerud er det fylkesbibliotet, Kongsberg bibliotek og Øvre Eiker bibliotek som deltar. Formålet med prosjektet er at bibliotek skal være nyskapende og relevante samfunnsutviklere. Et av hovedmålene er at det sammen med innbyggere og lokalsamfunn skal løses felles oppgaver, problemer og utfordringer knyttet til demokratisk deltakelse, læring, kunnskapsdeling og kulturopplevelser.

Les prosjektmandatet her.