Bokgildet – kort og godt!

Alle gode ting er tre:

  • I mars høstet Bokgildet stor applaus blant bibliotekansatte i Østfold, Vestfold, Akershus og Buskerud
  • 25. juni fikk bibliotekansatte og pensjonister i Hallingdal en komprimert versjon på Bardøla Høyfjellshotell
  • Til høsten blir det minibokgilder på folkebibliotekene i Lier, Ringerike, Hemsedal, Modum, Kongsberg og Slemmestad. Arrangementene er gratis og åpne for alle

Bokgildet er dessuten et dugnadsprosjekt – basert på 1) nysgjerrighet, 2) leselyst og 3) en god porsjon idealisme.

Vi retter en varm takk til årets formidlere, som gjør en kjempeinnsats for å synliggjøre gode bøker som lett kan forsvinne i mengden. Samtidig takker vi bibliotekene som har bidratt med formidlere. Vi vet at dere trenger hver eneste ansatt, og vi håper dere opplever at dere også får mye tilbake.

Årets bokgildegjeng: Arne Henning Årskaug fra Nedre Eiker bibliotek, Antti Kaukoranta fra Midt-Buskerud bibliotek, Linda Solheim fra Røyken bibliotek, Elisabeth Bergstrøm fra Kongsberg bibliotek, Martin Nordli fra Nedre Eiker bibliotek og Camilla Sørbye fra Buskerud fylkesbibliotek. Fotograf Beate Ranheim vikarierte på bokgildene i mars.

Visste du dette?

  • Bokgildet er 25 år i år, og ble første gang arrangert i Buskerud i 1993
  • Bokgildet går på omgang i fire fylker, to år av gangen
  • Buskerud har ansvar for Bokgildet i 2018 og 2019