Norsk nok? Nytt prosjekt i Ringerike og Hole

Norske tabuer, integrering og flyktningproblematikk står på dagsorden når Hole bibliotek og Ringerike bibliotek inviterer til samtaler høsten 2018 og våren 2019. Med utgangspunkt i ny litteratur vil bibliotekene få fram sider ved flerkultur som ikke alltid kommer så tydelig fram i norske medier. Målet er å nyansere bildet nordmenn har av innvandrere og sette fokus på hvordan det er å komme til Norge og Ringerike/Hole. Hvordan blir man tatt imot, hvilke kulturelle utfordringer møter man, og hvor lett er det å bli kjent med nordmenn?

Tilskudd fra Fritt Ord

Prosjektet Norsk nok? fikk nylig 60 000 kroner i støtte fra Fritt Ord. Stiftelsen mottok 107 søknader, og har fordelt 2,3 millioner kroner på bibliotek over hele landet. Prosjektene som har fått tilskudd spenner fra paneldebatter og foredrag til forfattersamtaler og diskusjonsforum.

– Vi er strålende fornøyde med å ha blitt plukket ut og at vi er en av 40 søkere som får midler, sier Aase Bekkeheien ved Ringerike bibliotek. Hun har skrevet søknaden sammen med Hanne Stuve, biblioteksjef i Hole.

Tildelingen innebærer at Fritt Ord har vurdert prosjektet deres som nyskapende, og vi er ikke i tvil om at det vil resultere i både spennende og viktige samtaler. Datoene er ikke fastsatt ennå, men foreløpig planlegger bibliotekene to arrangementer i høst og ett til våren.

Som en innledning til samtalene, ønsker bibliotekene at folk fra lokalmiljøet skal dele sine erfaringer med å komme til Norge og Ringerike/Hole.

Prosjektlaboratorium med fylkesbiblioteket

Aase Bekkeheien og Hanne Stuve startet arbeidet med søknaden da de deltok på Buskerud fylkesbiblioteks prosjektlaboratorium på Lillehammer 29.-30. mai i år. Prosessleder Ingjerd Thon Hagaseth fulgte deltakerne fra idéfase og fram mot ferdig søknad, og dette var en måte å jobbe på som åpenbart kan gi gode resultater.

Fylkesbiblioteket gratulerer og ønsker lykke til med prosjektet!