Ny bibliotekscene for ungdom i Øvre Eiker

Øvre Eiker bibliotek fikk full uttelling på søknaden som ble sendt til Sparebankstiftelsen DNB 1. juni i år. Der ble det søkt om 400 000 kroner til prosjektet “Bibliotekscenen – ungdommens møteplass i sentrum”, som går ut på å bygge en ny scene i biblioteket i Hokksund. Hovedmålet er å lage en arena for ungdom for å skape tilhørighet og fellesskap.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Å eie biblioteket

Bibliotekscenen skal være for unge i aldersgruppa 10-20 år og brukes til organiserte og uorganiserte kulturelle aktiviteter. En av tankene bak er at hvis biblioteket skal oppfylle visjonen om “bedre liv med biblioteket, mer liv i biblioteket”, må innbyggerne ta det i bruk som sitt. De må ta eierskap til lokalene og samlingene og bruke dem til å skape verdi for seg selv. For å legge til rette for dette har biblioteket særlig jobbet med å utvikle seg som møteplass og inspirasjonsrom, og etter hvert også som et skapende rom.

Ungdomskonserter

Gjennom konsertserien Tussmørk Jr. har biblioteket en fast torsdag i måneden arrangert konserter av og med ungdom. Det skjer i samarbeid med Ung Kultur Møtes (UKM), og arbeidet har blant annet resultert i at kommunen ble kåret til “Årets turbokommune” på UKM-festivalen i 2018. UKM-arbeidet har tiltrukket seg ungdommer som ønsker å lage ulike sceneopptredener, og de har etablert seg som en egen gruppe – “Unge arrangører”.

For å fremme flere grupper av denne typen – ungdom som organiserer seg og vil drive med kulturuttrykk på biblioteket – planlegger biblioteket to tiltak:

  • Etablere den fysiske bibliotekscenen – en stor scene med godt utstyr og noen faste arrangementer hvor ulike aktører fra ungdomsmiljøet kan treffes.
  • Sørge for at scenen er åpen og tilgjengelig for ungdommene, for at de kan bruke den slik de selv vil og når det passer for dem.

Lokalt samarbeid

Biblioteket leder prosjektet, og det skal gjennomføres i samarbeid med en rekke lokale aktører: Ung Kultur Møtes (UKM), Unge Arrangører Øvre Eiker, Røren Barne- Og Ungdomsteater, Hokksund Byutvalg, Øvre Eiker skolekorps, Øvre Eiker Kulturskole og Hokksund ungdomsskole. De ulike samarbeidspartnerne skal hjelpe biblioteket med å nå fram til interesserte ungdommer.

Prosjektverksted gir resultater

Søknadsfristen var like om hjørnet da fylkesbiblioteket arrangerte prosjektlaboratorium på Lillehammer 30.-31. mai. Fra Øvre Eiker bibliotek deltok Birgithe Schumann-Olsen, Lene M. Velle og Rannveig Nymoen. De var allerede godt i gang med søknaden da de kom, og de brukte tiden på Lillehammer til å gjøre den enda bedre:

– På kurset fikk vi spisset målsetning og fokusert teksten, det gjorde at den ble enda tydeligere. Så vi hadde god nytte av dette kurset, sier biblioteksjef Birgithe Schumann-Olsen.  

Resultatet av søknaden er det i hvert fall ingen ting å si på. Vi gleder oss over at flere bibliotek har fått innvilget søknader de jobbet med på prosjektverkstedet.

Bibliotekene i Ringerike og Hole fikk støtte fra Fritt Ord til prosjektet Norsk nok?

Applaus for den nye scenen!