Tilskudd til skolebibliotek

Utdanningsdirektoratet deler ut midler til skolebibliotek som vil satse på lesestimulering. Søknadsfristen er 17. september.

Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle skolebibliotekene og styrke arbeidet med lesestimulering. I år prioriteres skolebibliotek på barnetrinnet og prosjekter som kan vise til sammenheng mellom utvikling av skolebibliotek og andre satsinger i kommunen.

Tilskuddene skal bidra til at skolebibliotekene
• blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
• brukes i opplæringen, og bidrar til å nå målene i Kunnskapsløftet
• legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
• er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
• er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
• er innovative og fremtidsrettede

I tillegg er det ønskelig å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Det deles ut totalt 14 millioner. Les mer om mål og kriterier for tilskuddsordningen her.