Sommerles 2018

Sommerles 2018 er ferdig for i år. Sommerles er en lesekampanje på nett for 1. til 7. klasse som varte fra 1. juni til 31. august. I løpet av den perioden deltok 105 325 barn i hele Norge og de leste 1 117 078 bøker og 122 400 036 sider. I Buskerud deltok 4462 barn og de leste 49 465 bøker og 5 467 304 sider. 16 kommuner i Buskerud var med på Sommerles i år: Krødsherad, Sigdal, Modum, Lier, Hol, Hole, Drammen, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Ringerike og Hurum. Sommerles foregikk på nettet og barna fikk premier underveis. De registrerte de bøkene de leste, fikk lesetips og tilgang til en fortelling av Mari Moen Holsve. I Buskerud varierte oppslutningen fra kommune til kommune, fra 5,2% til 62,8% oppslutning. Samlet oppslutning i Buskerud var på 21%. De som markedsfører best, har høyest deltakelse. God markedsføring av lesekampanjen er viktig. Kommunene som deltok i Buskerud var stort sett fornøyde og vil delta igjen til neste år. Vi gleder oss til Sommerles 2019!