Bibliotekprisen til biblioteksjef Elisabeth Bergstrøm

Hvem fortjener en pris for å være driftig, profesjonell og visjonær? Jo, det er biblioteksjefen i Kongsberg, Elisabeth Bergstrøm. Torsdag fikk hun Bibliotekprisen i Buskerud på EnergiMølla under Kulturkonferansen 2019.

Blant flere sterke kandidater peker årets vinner seg ut som særdeles driftig, profesjonell og visjonær. Hun evner å tenke framtidsrettet, og er uredd når det gjelder å teste ut nye muligheter.
Bergstrøm er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert. Det innebærer blant annet at biblioteket utvikles på bakgrunn av tall og analyse. Statistikken blir brukt strategisk for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale behov.
Biblioteksjefen i Kongsberg sørger for at politikere og innbyggere vet hva som skjer på biblioteket, og ikke minst hvorfor det skjer. Politiske saker og oppslag i media har bidratt til at biblioteket de siste årene har fått både økt fokus og økte ressurser.

Det nye biblioteket
Årets vinner begynte som biblioteksjef i Buskerud høsten 2013, uka før det ble vedtatt at det skulle bygges en kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg. Vedtaket var som kjent ganske omstridt, og hun la ned et enormt arbeid for å realisere biblioteket. At det har blitt så vellykket, skyldes i stor grad hennes ukuelige innsats og pågangsmot.

Etter åpningen av de nye lokalene har Bergstrøm hatt et sterkt fokus på å utvikle tjenestene i tråd med biblioteklovens nye formålsparagraf. Hun har også vært svært bevisst på at biblioteket skal imøtekomme de endringer og behov som finnes i Kongsberg-samfunnet.
Fire eksempler på dette er:
• meråpent bibliotek (åpent 7-22 alle dager hele året)
• utlån av lærebøker til de som ønsker å ta opp fag fra videregående
• aldri venteliste på norskkurs
• språkkafé i samarbeid med frivilligsentralen

En stille revolusjon
Tre og et halvt år etter åpningen er tallenes tale klar. Bibliotekets plassering i nye lokaler har vært en stor suksess. Statistikken viser at Kongsberg bibliotek har hatt en oppsiktsvekkende økning i besøk og utlån. Kommunalsjef Heidi Hesselberg Løken beskriver det som «en stille revolusjon».

Årets vinner er med andre ord et lysende eksempel på en moderne bibliotekleder i 2019. I det ene øyeblikket tenker hun framtid for teknologibyen Kongsberg, i det neste kan hun sitte på huk bak en hylle og rydde i bøker. Ingen oppgave synes å være for stor – eller for liten.

Om prisen
Prisen deles hvert år ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utviklet, synliggjort eller på annen måte fremmet bibliotekene og deres arbeid på en spesielt god måte.
Utdelingen skjer i regi av Norsk bibliotekforening, avdeling Buskerud, og årets jury har bestått av fem personer, både fra bibliotekene i fylket og Tonje Kristensen, leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud.