Buskerud fylkesbiblioteks hjerte banker litt ekstra for formidling av ungdomslitteratur og Ungdomsbokgildet er selve manifestasjonen av denne kjærligheten. Ungdomsbokgildet er heldagsseminaret vi arrangerer i november hvert år og våre målgrupper er bibliotekarer, lærere, studenter, fagfolk og andre interesserte. Seminaret i november 2018 var det femtende i rekken og helt siden starten har vi samlet tekstene om bøkene som ble presentert på gildene i hefter. Disse heftene har vi sendt ut til seminardeltakerne, skoler og bibliotek hvert år.
Heftene med omtalene fra 2018 er sendt ut og publisert på våre nettsider sammen med heftene fra tidligere år i digital form.

Ungdomsbokgildet strømmes og vi klipper til bokpresentasjonene våre formidlere leverte på scenen. Vi har fått flere henvendelser fra videregående skoler som ønsker å bruke presentasjonene fra fjorårets gilde i undervisningen og nå kan vi endelig informere om at de 30 presentasjonene fra Ungdomsbokgildet 2018 er fritt tilgjengelig her
Tidligere presentasjoner av ungdomslitteratur helt tilbake til 2013  finner dere også der.