Buskerud-bibliotek i 3D

Hele 19 bibliotek i Buskerud ligger nå som 3D-modeller på Google Street View. Ta gjerne en titt på bibliotekrommene i vårt langstrakte fylke.

Hvordan har vi gått frem?

Vi engasjerte et firma for å få 3D-fotografert bibliotekrommene i Buskerud før jul. Videre har vi fått lagt inn 3D-fotografiene i Google Street View. Dette gjør at de digitale besøkstallene vil øke kraftig og at publikum blir minnet på bibliotekene gjennom bruk av Google Maps.

Modellene kan videre presenteres på nettsidene eller i bibliotekrommet. Ringerike og Lier bibliotek er de første bibliotekene som kommer til å gjøre dette på sine nettsider. Og det er i denne visningen vi kan begynne å utvikle ny funksjonalitet i modellene. Og det er her det blir riktig spennende.

Formidling i 3D

Buskerud fylkesbibliotek ønsker å utforske mulighetene som ligger i formidling i 3D-modeller av bibliotekrom sammen med bibliotekansatte. Til høsten vil det bli arrangert en workshop der vi vil lære mer om programvaren og samtidig finne ut hva bibliotekene ønsker å satse på.

Det er mulig å å legge til videoer, pdf-er og lydfiler på bestemte punkter i modellene. Dette åpner for formidling av litteratur og digitale tjenester, guidede turer gjennom biblioteket eller 3D-skattejakt. For eksempel. Vi er helt i startfasen av dette arbeidet, men håper bibliotekene i Buskerud vil finne nye måter å formidle tjenestene sine til publikum på.