Er du vår nye bibliotekrådgiver?

Buskerud fylkesbibliotek har ledig et 1-årig vikariat i 100 % stilling.

Arbeidsgiver: Buskerud Fylkeskommune
Stillingstittel: Rådgiver – 1 års vikariat i 100 % stilling
Sted: Drammen
Frist: 14.06.2019
Varighet: Vikariat

Bli kjent med Buskerud fylkeskommune

Se stillingsutlysningen på Finn.no

Om enheten vår
Buskerud fylkesbibliotek hører til Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. Vårt oppdrag er å styrke bibliotekene til beste for Buskerudsamfunnet, i første rekke ved kompetanse- og tjenesteutvikling. Innsatsen styres i samsvar med Bibliotekstrategi for Buskerud og fylkeskommunens visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Buskerud fylkesbibliotek har i dag 10 ansatte.

Om stillingen
En ansatt skal ut i permisjon fra 1. september 2019 til 1. september 2020. Som vikar søker vi en engasjert medarbeider med sterk interesse for bruk av IKT i samfunnsutviklingen generelt og bibliotekene spesielt.

Tilsetting så snart som mulig.

Hovedarbeidsoppgaver
Bidra til innovasjon i bibliotekene, der vi sammen legger vekt på å:

– Utvikle bibliotekenes digitale tjenester og bibliotekansattes digitale kompetanse
– Utvikle bibliotekene som arena for læring
– Fremme kunnskapsbasert praksis, delingskultur og innbyggerinvolvering
– Lede prosjekter og verksteder
– Være bindeledd mellom lokalt og sentralt nivå
– Bidra til faglig og metodisk fornying av egen virksomhet

Kvalifikasjoner
Aktuelle kandidater må ha høyere utdanning (minimum Bachelor)

Vi søker en person:
– med solid erfaring fra bibliotekutvikling
– med gode evner til å kommunisere, bygge relasjoner og nettverk
– som er uredd, reflektert og selvstendig
– som tar initiativ og ansvar og kan vise til gode resultater
– som trives med å jobbe tverrfaglig og oppsøkende

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
– et stimulerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger
– meningsfulle oppgaver
– gode muligheter til faglig utvikling
– lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. For ansettelse i skolen og tannhelsetjenesten kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven og Helsepersonelloven.

Annet
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden. Aktuelle kandidater blir kontaktet for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter. Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer. Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet. Du søker elektronisk på denne stillingen.

Om arbeidsgiveren
Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson: Trond Minken
Stillingstittel: Biblioteksjef
Telefon: 908 36 965

Tiltredelse: Snarest
Sektor: Offentlig
Sted: Grønland 58, 3019 Drammen
Bransje: Arkiv og bibliotek
Stillingsfunksjon: Arkivar og bibliotekar