Fylkesbibliotekets aktivitet hittil i år

Status etter de fire første månedene i 2019 viser at Buskerud fylkesbibliotek leverer selv om Viken-prosessen krever stadig mer av oss.

  • Det er gjennomført 7 nettverks- og kompetansetiltak innen ulike områder, med til sammen 195 deltakere fra Buskerud, og gode evalueringer. Bokgildet ga dessuten 200 bibliotekansatte i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold oppdatering i ny norsk skjønnlitteratur og sakprosa.
  • Bokåret-prosjektet er godt i gang.
  • E-læringsplattformen er i testfase på nettstedet bibliotekutvikling.no, med to kurstilbud.
  • Digital bevisstgjøring i form av Data Detiox ble kick-startet med kampanje i Drammensbiblioteket.
  • Prosjektet Biblioteket som samskaper er snart midtveis, og blir lagt merke til i stadig videre kretser.
  • En betydelig innsats ble lagt inn i prosjektet “Bedre læring med biblioteket på laget” i Modum, der fylkesbibliotek og folkebibliotek forsterka med forskere fra OsloMet og Høgskolen i Innlandet har bidratt til kompetanseheving på alle nivå i skolen.
  • Sammen med Drammen, Eiker og St.Hallvard videregående skoler har fylkesbiblioteket fått 270.000 kr. fra Fylkesutvalget til “Pilotprosjekt om å bygge ungdommens kompetanse for framtida med biblioteket og makerspace som arena».
  • Det er gjennomført turneer for litteratur i DKS både i grunnskole og vgs, med gjennomgående svært positive evalueringer.