Hvordan styrke arbeidet med lesing i hver enkelt kommune?

Dette spørsmålet stilte vi på Fagforum barn og unge i Drammen 14. mai, der nesten 20 bibliotekarer og lærere fra Buskerud var til stede. Vi hadde også besøk av et par kommende kollegaer fra fylkesbibliotekene i Akershus og Østfold, som deltok for å bli bedre kjent i forkant av nye Viken.

Med oss hele dagen var dessuten Nina Bigum Udnesseter, som er både skolebibliotekrådgiver i Skedsmo kommune, skolebibliotekar på skolene Brånås og Gjellerås, og leder av Skolebibliotekarforeningen i Norge. Hun åpnet dagen med å dele praktiske og inspirerende eksempler fra skolene i Skedsmo. Se presentasjonen hennes: Rett bok til rett barn Drammen.

Direkte fra klassebesøk i Hole kom fantasyforfatter og Sommerles-ambassadør Mari Moen Holsve, som den siste uka har vært på skoleturné i Buskerud i regi av fylkesbiblioteket (Buskerud skole, Oddevall skole, Tofte skole og Sundvollen oppvekstsenter). Hun ga tips til hvordan vi kan rekruttere nye deltakere til årets Sommerles-kampanje – som hun i møte med barna konsekvent kaller en konkurranse.

Vi hadde oppfordret biblioteksjef Linda Sofie Øye til å avsløre hemmeligheten bak suksessen for Sommerles i Nes kommune, der 62 prosent av elevene i 1.-7. klasse deltok i kampanjen i fjor. Hun kunne ikke komme hit, men løsningsorientert som hun er, sendte hun oss en film. Se filmen!

Ikke minst fikk vi mange nyttige innspill fra dere som deltok. Her er noe av det som ble trukket fram som svar på spørsmålet “Hvordan styrke arbeidet med lesing i hver enkelt kommune?”

Visjon (ønsket situasjon)

 • Alle skal bli funksjonelle lesere, og lese av fri vilje/lyst
 • Godt samarbeid mellom skole og bibliotek
 • Betjente skolebibliotek på alle skoler
 • Kommunen har en helhetlig skolebibliotekplan

Fakta (ting vi vet)

 • Lesing må forankres på alle nivå i organisasjonen
 • Gode skolebibliotek gir gode lesere. Gode lesere mestrer livene sine …
 • Bra utvalg av nye bøker skaper leseglede
 • Formidling øker leselysten!
 • Tidlig innsats er alfa og omega

Problemer (sett fra den enkeltes perspektiv)

 • Mangel på nasjonal forankring
 • Skoleledelsen har liten forståelse for betydningen av skolebibliotekarbeid
 • Skolen prioriterer ikke samarbeid med skolebiblioteket
 • Lite ressurser (penger, tid)

Ideer (til hva vi kan gjøre)

 • Sette i gange samarbeidsprosjekter
 • Gjøre det enkelt. Ikke se begrensninger
 • Felles formidlingsteam i kommunen som består av både lærere og bibliotekarer
 • Engasjere foreldre/foresatte. Gode lesevaner starter hjemme…
 • Bokfestival (samarbeid mellom skole og folkebibliotek)
 • Leseuker
 • Faste leseprosjekter på på biblioteket hele året – lesesirkler fopr barn/unge, bokprat, forfatterbesøk, bokbad mm.

Løsninger (kriterier)

 • Faglig og økonomisk forankring gjennom pålegg fra Utdanningsdepartementet
 • Enda flere entusiastiske og engasjerte formidlere
 • Planlegge alle leseaktiviteter i god tid, og flette det inn i skolens årshjul
 • Ha ledelsen med på laget i leseprosjekter på skolen
 • Forankre samarbeid mellom skole og folkebibliotek hos rektor, som ofte også krever forankring hos oppvekstsjefen

Aksept (hvem må akseptere løsningen)

 • Politisk nivå

Takk for gode samtaler og engasjement!