Data Detox på nett

Buskerud fylkesbibliotek har, i samarbeid med Tactical Tech fra Berlin, fått på plass en norskspråklig, digital versjon av Data Detox Kit.

Personvern, elektroniske spor og overvåkning er aktuelle temaer for bibliotek. Bibliotekansatte kan spille en nøkkelrolle i å gjøre folk til mer bevisste digitale brukere. Nettstedet Data Detox inneholder praktiske verktøy for økt digital bevissthet.

Du kan ta et minikurs (“Det viktigste”) hvor du med fem enkle steg tar tak i ulike deler av din digitale personlighet. Du finner også bonus-artikler (“Bonus”) om blant annet skitne triks, falske nyheter og forvirrende design. Både minikurset og artiklene kan formidles direkte til publikum, men kan også brukes til ulike arrangementer og workshops.

Data Detox Kit ble opprinnelig utviklet av Tactical Technology fra Berlin. Buskerud fylkesbibliotek har, i samarbeid med Tactical Tech, tilrettelagt for den norske oversettelsen. For Data Detox Kit gjelder følgende lisens: CC BY-NC-SA 4.0.

Skriv ut Data Detox Kit

Data Detox Kit er også tilgjengelig på papir, som et åtte dagers kurs for bruk i bibliotek, skoler eller andre steder. Denne pdf-versjonen er oversatt av Jannicke Røgler. Skriv ut dine egne eksemplarer av den norske versjonen av Data Detox Kit og Data Detox-konvolutt.

Aktiviteter på biblioteket

Data Detox egner seg veldig godt som utgangspunkt for aktiviteter på biblioteket om digital sikkerhet, personvern og elektroniske spor.

Data Detox bar

Rigg til en bardisk i biblioteket der publikum kan stille spørsmål og dele erfaringer om digital integritet, sikkerhet og all data vi etterlater oss på nett. Bibliotekansatte kan betjene baren og dele ut fysiske eksemplarer av Data Detox Kit og tilby veileding.

Utstillinger

Tactical Tech jobber med ustillingskonseptet The Glass Room Experience,  en pop-up utstilling om våre digitale liv, en samfunnskritisk opplevelse som får publikum til å reflektere rundt digital integritet og sikkerhet. Ta kontakt direkte med Tactical Tech om dette er av interesse. I tillegg kan man stille ut ulike medier innenfor temaet eller be lokale kunstnere bidra.

Arrangementer

Utnytt Data Detox-konseptet og lag ulike arrangementer om digital sikkerhet og personvern. Foredrag om falske nyheter, for eksempel. Eller hva med en live Detox av en lokal kjendis? Eller en barneworkshop der man inviterer deltakerne til å tegne internett? Eller rett og slett en workshop der man går gjennom detoxens ulike steg sammen med publikum?