Klart for digital festival

Bibliotekene er viktige for å spre digital kunnskap, og «Digital festival» kommer til flere kommuner i Buskerud.

Digital festival åpner med lansering ved Nasjonalbiblioteket 16. september 2019. Aktivitetene i Buskerud fylke blir i perioden fra lanseringen og fram til høstferien. Fylkesbiblioteket samarbeider med flere kommuner, og det blir festivaldager ved Drammensbiblioteket, Nedre Eiker, Flesberg, Lier, Hole og Ringerike bibliotek.

Hvilke aktiviteter og arrangementer det blir ved de lokale bibliotekene, vil variere noe fra sted til sted. De fleste stedene utvikles tilbud i samarbeid med frivillige. Seniornett er partner, både lokalt og nasjonalt, men spredningen av digital kunnskap er inkluderende og skjer uavhengig av alder. IKT-lærlinger vil hjelpe til noen steder.

“Digital festival vil få flere på nett. Festivalen skal vise at det er morsomt, trygt, demokratisk og ufarlig å lære nytt, uavhengig av alder. Den skal vise at læring er tilgjengelig, jordnær, troverdig og kan styrke fellesskap. Digital kunnskap for alle!” heter det om målene for festivalen.

Aktuelle tema er for eksempel: trygg bruk av nettbank, hvordan finne kvalitetssikret helseinformasjon, bruk av NRKs nett-TV eller smartere bruk av mobil og nettbrett. I tillegg vil folkebibliotek og fylkesbiblioteket samarbeide om en eller flere presentasjoner av:

  • Data Detox Kit – et program for et sunnere og bevisst digitalt liv
  • 23 offentlig ting – et nettkurs om de viktigste digitale offentlige tjenestene i Norge
  • Pressreader – les aviser og magasiner gratis på nett via ditt bibliotek
Foto av to personer i T-skjorter med teksten Data Detox Barista, person til venstre er Joep Aarts og person til høyre er Håkon Viker Knappen.

Joep Aarts, t.v., og Håkon Viker Knappen har en Data Detox-kur for et sunnere digitalt liv.

Hvorfor digital kompetanse?
God digital kompetanse vil ifølge Digihjelpen bidra til at innbyggerne:
-tar informerte valg basert på god og tilgjengelig informasjon fra kommune og stat (deltakelse i demokratiet).
-bedre ivaretar sine plikter og rettigheter i samfunnet.
-får en sikrere kommunikasjon med offentlige etater og håndterer sensitiv informasjon bedre.
-benytter digitale tjenester på nett, søke etter tjenester og skaffer seg innsyn og informasjon om egen sak – og kommuniserer med det offentlige på nett.
-opplever kortere ventetid hos kommunal og statlig forvaltning ved at de kan benytte digitale løsninger.
-får bedre forutsetninger for å ta i bruk helse- og velferdsteknologi.
-får bedre digital dømmekraft og økt forståelse for datasikkerhet og sosiale normer på internett.
-opplever en mestringsfølelse i det digitale samfunnet.