Sommerles 2019 er ferdig for i år. Sommerles er en lesekampanje på nett for 1. til 7. klasse som varte fra 1. juni til 31. august. I løpet av den perioden deltok 130 619 barn i hele Norge og de leste 1 608 293 bøker og 173 229 592 sider. I Buskerud deltok 24 006 barn og de leste 77 972 bøker og 8 706 040 sider. 17 kommuner i Buskerud var med på Sommerles i år: Krødsherad, Sigdal, Modum, Lier, Hol, Hole, Drammen, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Ringerike, Røyken og Hurum. Sommerles foregikk på nettet og barna fikk premier underveis. De registrerte de bøkene de leste, fikk lesetips og tilgang til en fortelling av Mari Moen Holsve. I Buskerud varierte oppslutningen fra kommune til kommune, fra 13,1% til 71,3% oppslutning. Samlet oppslutning i Buskerud var på 25,7%. De som markedsfører best, har høyest deltakelse. God markedsføring av lesekampanjen er viktig. Vi gleder oss til Sommerles 2020!