Formål: Bibliotekene skal være nyskapende og relevante samfunnsutviklere.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet Biblioteket som samskaper skal prosjektdeltakerne videreutvikle historien om folkebibliotekets rolle i lokalsamfunnet. Vi skal i enda større grad orientere oss mot det lokalsamfunnet vi er en del av og være en aktiv deltager i å løse de utfordringer som vi står ovenfor der.
I dette prosjektet vil vi utfordre måten bibliotekarer utvikler tjenester og løsninger på gjennom å fokusere på at tjenestene skal utvikles sammen med innbyggerne og lokalsamfunnet.
Prosjektet består av prosjektdeltakere fra fylkesbibliotekene i Buskerud, Finnmark, Rogaland og Oppland samt åtte folkebibliotek fra de fire fylkene.
I Buskerud er det bibliotekene Kongsberg og Øvre Eiker som deltar, begge med ungdom som målgruppe.

Prosjektperiode: 15.09.2018-1.12.2020

Prosjektleder:
Buskerud: Hilde Grefsrud
Oppland holder i hele prosjektet: Øystein Stabell

Søknad: Prosjektmandat – Biblioteket som samskaper

Nettsted: (kommer) bibliotekutvikling.no