Skoleboksentralen har fått egen Facebookside

Skoleboksentralen har fått egen Facebookside

Buskerud skoleboksentral har nå fått sin egen Facebookside. Her vil det komme bokanbefalinger om bøker som finnes på Skoleboksentralen, orientering om nye bøker som er kjøpt inn og informasjon om Skoleboksentralen. Det er bare å følge med!...

Klassesett

Skoleboksentralen gir deg ulike innganger til å finne relevant litteratur. Du kan søke direkte i skolebiblioteksentralens samling på f. eks tittel eller forfatter. Du kan også finne litteratur gjennom boklister delt inn etter språk og klassetrinn. Fritekstsøk i...

Buskerud skoleboksentral

Skoleboksentralen låner ut klassesett av bøker til skolene i Buskerud. Driften er basert på kontingentinnbetaling fra kommunene/skolene, og det kreves at skolene har betalt kontingent for at de skal få låne bøker. Sentralens daglige drift besørges av Buskerud...