Fraktbilruten

Buskerud fylkesbibliotek har inngått en transportavtale med Norsk bibliotektransport fra 1.10.07. Det innebærer at fylkesbibliotekets egen fraktbil er tatt ut av drift. Avtalen ivaretar all transport mellom bibliotekene i fylket og til bibliotek i resten av...