Ungdomsbokgildet

Årlig seminar om ny ungdomslitteratur. Det 14-ende Ungdomsbokgildet holdes på Union Scene i Drammen torsdag 23. november 2017.
Målgruppe: Bibliotekansatte, lærere i ungdomsskole og videregående skole, studenter, bokhandlere, forlag og andre interesserte.
Kontakt: Beate Ranheim

Bestill Mini-Ungdomsbokgildet

Fagforum for barn og unge

Nettverksmøte om bibliotek og litteratur for barn og ungdom (desember og juni)
Målgruppe: Ansatte i bibliotek, skole og barnehage i Buskerud
Kontakt: Vera Grønborg

Bibliotekdagene

Todagers samling som skal gi inspirasjon, faglig påfyll og bygge nettverk (mars-april)
Målgruppe: Bibliotekansatte, kultursjefer og politikere i Buskerud
Kontakt: Anette Vatnebryn

Studietur

Samarbeid med NBF Buskerud (høst)
Målgruppe: Bibliotekansatte
Kontakt: Anette Vatnebryn

Buskerudgeriljaen

Oppsøkende veiledning i samlingsutvikling og biblioteklokaler

Målgruppe: Bibliotekansatte

Kontakt: Jannicke Røgler

Bestill kassering

Bestill total forvandling

Bestill Bli kjent med CREW