UngdomsbokgildetÅrlig seminar om ny ungdomslitteratur. Det 14-ende Ungdomsbokgildet holdes på Union Scene i Drammen torsdag 23. november 2017.

Målgruppe: Bibliotekansatte, lærere i ungdomsskole og videregående skole, studenter, bokhandlere, forlag og andre interesserte.

Kontakt: Beate Ranheim

Fagforum for barn og ungeNettverksmøte om bibliotek og litteratur for barn og ungdom (desember og juni)

Målgruppe: Ansatte i bibliotek, skole og barnehage i Buskerud

Kontakt: Vera Grønborg

BibliotekdageneTodagers samling som skal gi inspirasjon, faglig påfyll og bygge nettverk (mars-april)

Målgruppe: Bibliotekansatte, kultursjefer og politikere i Buskerud

Kontakt: Anette Vatnebryn

StudieturSamarbeid med NBF Buskerud (høst)

Målgruppe: Bibliotekansatte

Kontakt: Anette Vatnebryn

BuskerudgeriljaenOppsøkende veiledning i samlingsutvikling og biblioteklokaler

Målgruppe: Bibliotekansatte

Kontakt: Jannicke Røgler