Trond Minken

Trond Minken

fylkesbiblioteksjef

E-post: trond.minken@bfk.no
Tlf: 90 83 69 65

Anette Vatnebryn

Anette Vatnebryn

konsulent

E-post: anette.vatnebryn@bfk.no
Tlf: 32 04 54 84

Jannicke Røgler (permisjon 2018-2020)

Jannicke Røgler (permisjon 2018-2020)

bibliotekrådgiver

E-post: jannicke.rogler@bfk.no
Tlf: 99 01 42 88

Håkon Knappen

Håkon Knappen

bibliotekrådgiver

E-post: hakon.knappen@bfk.no
Tlf: 32 04 54 82

Beate Ranheim

Beate Ranheim

konsulent

E-post: beate.ranheim@bfk.no
Tlf: 98 82 97 52

Camilla Sørbye

Camilla Sørbye

rådgiver

E-post: camilla.sorbye@bfk.no
Tlf: 32 04 54 78

Stig Elvis Furset

Stig Elvis Furset

bibliotekrådgiver

E-post: stig-elvis.furset@bfk.no
Tlf: 32 04 54 76

Anne Grethe Lauritzen

Anne Grethe Lauritzen

bibliotekrådgiver

E-post: anne-grethe.lauritzen@bfk.no
Tlf: 32 04 54 71

Joep Aarts

Joep Aarts

bibliotekrådgiver

I permisjon fram til 01.09.2020

Erin Kristine Pevan

Erin Kristine Pevan

rådgiver

Vikar for Joep fram til 01.09.2020

E-post: erin.kristine.pevan@bfk.no
Telefon: 

Buskerud fylkesbibliotek

Buskerud fylkesbibliotek ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling,  og er et kompetanse- og utviklingssenter på bibliotekområdet. Vi jobber i stor grad prosjektbasert.

Vi tilhører utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune og ledes av fylkesbiblioteksjef Trond Minken. Fylkesbiblioteket er lokalisert på Papirbredden i Drammen, sammen med Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Den viktigste målgruppen vår er bibliotekene i Buskerud. Vi jobber også med lokale og nasjonale myndigheter, andre bibliotek/fylkesbibliotek, skoler og ulike kulturvirksomheter.

Av andre oppgaver har fylkesbiblioteket produsentansvar for det regionale litteraturtilbudet i Den Kulturelle Skolesekken i Buskerud.

Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 viser fylkesbibliotekets prioriteringer og danner grunnlag for forpliktende avtaler mellom fylkesbiblioteket og bibliotekene i fylket. Strategien peker på  fem satsningsområder:

•    Aktiv formidling
•    Læring fra 0 til 100
•    Møteplass og debattarena
•    Digitale tjenester
•    Delingskultur og samarbeid