Buskerudgeriljaen

Todagers kassering med Buskerudgeriljaen

Beskrivelse

Buskerudgeriljaen har bred erfaring med kassering i folke- og skolebibliotek. Jannicke Røgler har jobbet med kassering i mer enn ti år og har skrevet en rekke artikler om kassering. Hun har også oversatt og tilrettelagt kasseringsmanualen CREW til norske forhold. Basert på vår erfaring og kunnskap tilbyr vi en gjennomgang av samlingene og kassering av utdatert og utslitt materiale. Opplegget omfatter:

  • områdeanalyse i dialog med biblioteksjefen og ansatte
  • foredrag om kassering ved behov
  • omfattende kassering
  • en sluttrapport

Det vil være mulig å tilpasse opplegget etter behov. Buskerudgeriljaen består av Jannicke, Håkon, Joep og Beate.

Mål: Omfattende kassering på faglig grunnlag.

Krav: Biblioteket sender ut nødvendig statistikk og opplysninger i forkant av kasseringen. Biblioteket stiller med egne ansatte og stiller med container ved behov.

Varighet: 2 dager.

OBS: Dette er et tilbud til vgs- og folkebibliotek i Buskerud.