Prosjektveiledning

Prosjektveiledning

Kategori:

Beskrivelse

Camilla Sørbye har solid erfaring med prosjekter i bibliotek, og bidrar gjerne som sparringpartner i en søknadsprosess. Ta kontakt enten du ønsker at søknaden skal komme fra ditt bibliotek, fra bibliotek/institusjoner du samarbeider med, eller fra fylkesbiblioteket.

Her er fire mulige finansieringskilder:

 1. Nasjonalbiblioteket lyser ut utviklingsmidler med søknadsfrist i februar. Utviklingsmidlene skal stimulere bibliotekene til nytenkning, kreativitet og innovasjon. Innsatsområder i 2017:
 • Utvikling av nye bibliotektjenester
 • Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og fysisk
 • Nye samarbeidsformer og partnerskap
 • Hverdagsintegrering
 1. Nasjonalbiblioteket lyser ut arenamidler med søknadsfrist i oktober. Disse midlene skal bidra til at bibliotekene har egnede lokaler. De skal også styrke bibliotekenes arrangør- og programkompetanse gjennom å øke antallet arrangementer og aktiviteter.

For 2015-2016 kunne du søke om

 • Midler til lokal tilrettelegging av bibliotekrommet
 • Tilskudd til aktiviteter i bibliotek
 1. Sparebankstiftelsen lyser ut midler til tiltak som
 • treffer folk i alderen 6 til 30 år
 • har verdi over tid
 • primært omfatter fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling

Søknadsfristen er 1. februar og 1. september.

 1. Fritt Ord utlyser årlig tilskudd á kr 50 000 til litteraturformidling i norske folkebibliotek. Formålet er å styrke bibliotekene som formidlingsarena og å vekke interesse for lesing og litteraturdebatt. Søknadsfristen er i juni.

 MålGode søknader og vellykkede prosjekter.

 Krav: Du må ønske å gjøre noe nytt på biblioteket!

 Varighet1-5 timer.

OBS: Dette er et tilbud til vgs- og folkebibliotek i Buskerud.