Prosjektveiledning

Prosjektveiledning

Kategori:

Beskrivelse

Camilla Sørbye har solid erfaring med prosjekter i bibliotek, og bidrar gjerne som sparringpartner i en søknadsprosess. Ta kontakt enten du ønsker at søknaden skal komme fra ditt bibliotek, fra bibliotek/institusjoner du samarbeider med, eller fra fylkesbiblioteket.

Her er fem mulige finansieringskilder:

1.Nasjonalbiblioteket lyser ut utviklingsmidler. Utviklingsmidlene skal stimulere bibliotekene til nytenkning, kreativitet og innovasjon. Innsatsområder i 2017:

 • Utvikling av nye bibliotektjenester
 • Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og fysisk
 • Nye samarbeidsformer og partnerskap
 • Hverdagsintegrering

Neste søknadsfrist er i februar 2018.

2. Nasjonalbiblioteket har lyst ut arenamidler for 2018. Midlene skal stimulere folkebibliotekene til å fortsette å utvikle sin profil og kvalitet på arrangementer, styrke arrangørkompetansen og utvikle nye arrangementskonsepter. Midlene skal også bidra til at bibliotekene får egnede lokaler. 

For 2018 kan du søke om

 • Tilskudd til arrangementer og aktiviteter i bibliotek
 • Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet

Søknadsfristen er 2. oktober 2017.

3. Sparebankstiftelsen lyser ut midler til tiltak som

 • treffer folk i alderen 6 til 30 år
 • har verdi over tid
 • primært omfatter fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling

Søknadsfristen er 1. februar og 1. september hvert år.

4. Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser eller bidrar til

 • at flere mestrer utfordringer i hverdagen
 • at flere fullfører videregående opplæring
 • rekruttering av ungdom til lederskap og frivillig innsats
 • å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre
 • å bringe generasjoner sammen

Offentlige virksomheter kan søke om midler i samarbeid med frivillige organisasjoner. Sistnevnte må stå som mottakere av støtten. 
Søknadsfristen er 15. september 2017.

5. Fritt Ord utlyser årlig tilskudd á kr 50 000 til litteraturformidling i norske folkebibliotek. Formålet er å styrke bibliotekene som formidlingsarena og å vekke interesse for lesing og litteraturdebatt. Neste søknadsfrist er i juni 2018.

MålGode søknader og vellykkede prosjekter.
Krav: Du må ønske å gjøre noe nytt på biblioteket!
Varighet1-5 timer.
OBS: Dette er et tilbud til vgs- og folkebibliotek i Buskerud.