Total forvandling

En total forvandling av bibliotekrommet på to dager.

Beskrivelse

Buskerudgeriljaen har bred erfaring med endringer i bibliotekrommet. Vi har hjulpet med kassering og ommøblering i folke- og skolebibliotek, vi har bidratt med tilrettelegging for meråpent bibliotek og bistått ved plassering av verkstedsaktiviteter. Basert på vår erfaring og kunnskap tilbyr vi nå en workshop som består av:

  • områdeanalyse i dialog med biblioteksjefen og ansatte
  • inspirasjonsforedrag om kassering og utvikling av bibliotekrommet
  • to dagers jobbing med bibliotekrom og kassering.
  • en sluttrapport som inkluderer dokumentasjon på foreslåtte endringer

Det vil være mulig å tilpasse opplegget etter behov. Buskerudgeriljaen består av Jannicke, Håkon, Joep og Beate.

Mål: Omfattende kassering og en ny plan for bibliotekrommet.

Krav: Biblioteket sender ut nødvendig statistikk og opplysninger i forkant av workshopen. Biblioteket stiller med egne ansatte og stiller med container ved behov.

Varighet: 2 dager.

OBS: Dette er et tilbud til vgs- og folkebibliotek i Buskerud.