Webløft

2015-2017
Bibliotekenes egen nettløsning
Prosjektleder: Petter von Krogh
Søknad: Webløftsøknad
Nettside: Webløft
Underveisrapport: Rapport

Buskerudverkstedet

2016
Tilrettelegging av bibliotekrommet for verksted og andre sosiale aktiviteter. Verkstedarrangementer. Samarbeid med 18 folkebibliotek i Buskerud.
Prosjektleder: Camilla Sørbye
Søknad: Buskerudverkstedet

Digidel

2015-2017
Mål/beskrivelse: Nasjonalt program for økt digital deltagelse. Nettkurset “23 offentlige ting” er utviklet i samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Akerhus, Buskerud og Vestfold
Prosjektleder: Jannicke Røgler
Søknad: 23 offentlige ting
Nettside: Digidel.no og 23offentligeting.no

Webanalyse

2015-2016
Mål/beskrivelse: Prosjektet skal lage en løsning for å måle nettrafikk fra alle norske biblioteknettsider
Prosjektleder: Jannicke Røgler
Søknad:
Nettside: https://bibliotek.piwik.pro

Bestill Bli kjent med Norsk bibliotekindeks og Piwik