Lukter det framtid

Prosjektperiode: 2009-2010

Prosjektleder: Petter von Krogh

Prosjektrapport: Lukter det framtid